Lokietek

przy_lokiet      
Nasza szkoła
Punkt Przedszkolny
Archiwum

Punkt Przedszkolny 2020/2010

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich funkcjonuje od kwietnia 2009 roku. Powstał przy współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Zajęcia w nim odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 16.00. W obecnym roku szkolnym 2020/2021 Punkt zapewnia opiekę 23 dzieciom. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do 13.00. Jest to grupa dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

          Punkt Przedszkolny dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych dzieciom przed ukończeniem 5 roku życia. Stwarzamy dzieciom jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania kreatywności i samodzielności.

          W Punkcie Przedszkolnym dyżury pełnili rodzice. Począwszy od roku 2013 zatrudniona jest pomoc nauczyciela przedszkola. Wraz z nauczycielem organizowany jest wystrój sali, zapewniona pomoc, wsparcie dzieci we wszystkich czynnościach, zwłaszcza porządkowych, w toalecie, w czasie wycieczek i podczas zajęć artystycznych.

 

Wychowawca: mgr Monika Jastrzębowska

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )