Lokietek

przy_lokiet      
Nasza szkoła
Punkt Przedszkolny
Archiwum

O nas

P1090372
Informacje o nas

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich w obecnym budynku mieści się od roku 1964, ale początki szkolnictwa w jednej z największych wsi gminy sięgają roku 1916. Z inicjatywy działaczki Polskiej Macierzy Szkolnej, właścicielki majątku ziemskiego Marii Szteyner, w tymże roku powstała polska szkoła elementarna. Z rożnym powodzeniem przebiegała nauka w Uniszkach Zawadzkich. Należy dodać, że w 1930 roku w szkole istniało pięć oddziałów. Był zorganizowany chór dziecięcy i zespół teatralny. Szkoła dawała możliwość kontynuowania nauki w gimnazjum. W dokumentacji szkoły zachował się oryginalny akt nadania imienia z roku 1938, niestety sztandar zaginął w czasie II wojny światowej. Tyle z historii szkoły.

         Aktualnie Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich zapewnia swoim uczniom warunki do harmonijnego rozwoju. Mocna stroną szkoły jest baza lokalowa i wykwalifikowana kadra. Szkoła dysponuje pracownią komputerową z dostępem do Internetu i Internetowym centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej, placem zabaw oraz boiskami do uprawiania sportu.

             W roku szkolnym 2016/2017 w szkole uczy 9 nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, 1 nauczyciel mianowany. Do szkoły uczęszcza 86 dzieci. W tym w oddziale przedszkolnym jest 19 dzieci w wieku 5 i 6 lat, w Punkcie przedszkolnym 10 dzieci w wieku 3 i 4 lat.

 

         Szkoła bierze udział w programach rządowych: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. Zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci klas I-III w ramach programu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" oraz zajęcia dla uczniów kl. IV-VI w ramach programu "Uczeń na 6. w Gminie Wieczfnia Kościelna".

 

Obiekty sportowe
421b5
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )