Lokietek
przy_lokiet

Nasza szkoła
Punkt Przedszkolny
Archiwum

Komunikaty

 

 

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny.

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.

Organizacja spisu w naszej gminie

Spis rolny rozpocznie się we wrześniu, ale intensywne prace przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu. Oprócz GUS i Urzędu Statystycznego w Warszawie, który nadzoruje organizację spisu na Mazowszu, do pracy włączył się samorząd lokalny, w tym również nasza gmina. Utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, które odpowiada m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego punktu spisowego oraz popularyzację spisu w naszej gminie.

Jednym z najważniejszych zadań Gminnego Biura Spisowego jest przeprowadzenie rekrutacji rachmistrzów spisowych. Kandydaci do pracy w naszej gminie mają obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem. Osoby, które zdadzą egzamin z najlepszymi wynikami w gminie, w październiku rozpoczną pracę w terenie.

Dlaczego TRZEBA i WARTO się spisać?

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą podlegać odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą powodów do unikania spisu: pytania dotyczą wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Nie ma też pytań o wysokość dochodów rolnika, tylko o ich strukturę.

Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny - jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju - jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też zaobserwować zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.

Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe – w tym również przez naszą gminę. Dzięki tym danym możemy podejmować działania wspierające naszych rolników na poziomie lokalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Nie można też zapominać o korzyściach płynących ze spisu w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde państwo UE, Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co inne państwa członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane dane były porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne przy kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat dla rolników.

Jakie będą pytania?

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych. Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie podczas wypełniania formularza.

Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał odpowiedzieć na mniej pytań niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.

W razie wątpliwości co do treści czy zakresu pytań należy się skontaktować z infolinią spisową: 22 279 99 99

Zachowaj list od Prezesa GUS!

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list zawiera ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować - przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.

Najlepiej przez Internet – w domu lub w naszym Urzędzie

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. W obecnej sytuacji samospis internetowy ma tę wielką przewagą nad bezpośrednią rozmową z rachmistrzem, że nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz.

Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego, w którym będzie można się spisać samodzielnie.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową i spisać się przez telefon.

Rachmistrze w terenie

Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.

Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny w Warszawie.  W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99.

Dane będą bezpieczne

Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą statystyczną: pod żadnym pozorem, nawet na wniosek organów ścigania, nie można ujawniać jednostkowych danych podanych w trakcie badań realizowanych na rzecz statystyki publicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nałożony na wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki publicznej.

Spis rolny ważny dla nas wszystkich

Spis rolny jest wydarzeniem o dużym znaczeniu, również dla osób nie mających z rolnictwem czy wsią wiele wspólnego. Epidemia koronawirusa przypomniała nam, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. To przecież w głównej mierze rola rolnictwa. Warto więc wspierać spis rolny, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie. Można to zrobić chociażby poprzez udostępnianie informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachęcamy zwłaszcza te osoby, które są zaangażowane w życie naszej społeczności lokalnej i udzielają się w organizacjach, kołach i grupach działających w naszej gminie. Dzięki swojej aktywności i bogatej siatce kontaktów mogą docierać z najważniejszymi informacjami o spisie rolnym do naszych rolników i ich rodzin.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r., dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Metody spisowe:
1) samospis internetowy,
- jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie
2) spis przez telefon,
3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 

 

 

 

 

             
             
             
             
             
             
             
     

 

 

 

 

Tygodniowe harmonogramy zajęć
opis dokumentutypdata

Harmonogram zajęć dla kl. I-III od 08.06.2020 r. do 26.06.2020 r.

docx09-06-2020[ Pobierz ]
33 kB

Harmonogram zajęć dla klas V-VIII od 08.06.2020 r. do 26.06.2020 r.

docx09-06-2020[ Pobierz ]
46 kB

Zarządzenie nr 21/2020 z dn. 08.06.2020 r.

docx09-06-2020[ Pobierz ]
29 kB
Regulamin "Zdalna szkoła"
opis dokumentutypdata

Regulamin użyczenia laptopów w projekcie "Zdalna szkoła".

docx12-05-2020[ Pobierz ]
95 kB

Regulamin użyczenia laptopów w projekcie "Zdalna szkoła+".

docx09-06-2020[ Pobierz ]
95 kB
Tygodniowe harmonogramy zajęć
opis dokumentutypdata

Harmonogram zajęć dla kl. I-III od 25.05.2020 r. do 07.06.2020 r.

docx25-05-2020[ Pobierz ]
30 kB

Harmonogram zajęć dla klas V-VIII od 25.05.2020 r. do 07.06.2020 r.

docx25-05-2020[ Pobierz ]
46 kB
Wznowienie działalności przedszkola i świetlicy dla uczniów klas 1-3
opis dokumentutypdata

Procedura zachowania bezpieczeństwa

docx20-05-2020[ Pobierz ]
32 kB

Oświadczenie rodziców

docx20-05-2020[ Pobierz ]
20 kB

Deklaracja

docx20-05-2020[ Pobierz ]
21 kB
Tygodniowe harmonogramy zajęć
opis dokumentutypdata

Tygodniowe harmonogramy zajęć dla kl. I-III od 27.04.2020 r. do 24.05.2020 r.

docx28-04-2020[ Pobierz ]
43 kB

Tygodniowe harmonogramy dla kl. V-VIII od 27.04.2020 r. do 24.05.2020 r.

docx28-04-2020[ Pobierz ]
70 kB

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 27.04.2020 r.

docx28-04-2020[ Pobierz ]
28 kB
Tygodniowe harmonogramy zajęć
opis dokumentutypdata

Tygodniowy harmonogram zajęć kl. I-III

docx15-04-2020[ Pobierz ]
32 kB

Tygodniowy harmonogram zajęć kl. V-VIII

doc15-04-2020[ Pobierz ]
161 kB

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 14.04.2020 r.

doc15-04-2020[ Pobierz ]
78 kB

                 Informuję, że 20 marca 2020 r. zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
                 Zgodnie z rozporządzeniem od 24 marca do 10 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich będzie prowadzona nauka zdalna. Nauczanie zdalne zostało przedłużone do 26 kwietnia.
                 W zaistniałej sytuacji przygotowane zostały tygodniowe plany nauczania z uwzględnieniem równomiernego obciążania uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem zróżnicowania tychże zajęć.
W ramach nauczania na odległość nauczyciele będą wykorzystywali m.in. środki rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz własne pomysły i materiały.Będą również podejmowali działania mające na celu ocenianie opanowywanej wiedzy i umiejętności.
Zachęcam Państwa do kontaktu z nauczycielami, jeżeli będzie zachodziła taka konieczność poprzez elektroniczne środki komunikacji.
Głównym narzędziem w procesie nauczania zdalnego będzie dziennik Librus, przez który będą przesyłane wszelkie informacje i materiały. Bardzo Państwa proszę o regularne sprawdzanie wiadomości w dzienniku.
               W przypadku nauczycieli przedszkola, którzy nie mają możliwości kontaktu poprzez Librusa, do komunikacji z rodzicami będą wykorzystywane inne środki np. grupowe konta na Facebooku itp. Jednocześnie proszę śledzić komunikaty na naszej stronie www.spuniszki.witrynaszkolna.pl
                 W załączniku tygodniowe plany dla uczniów uczęszczających do szkoły.

 

                                                                                                                         Dyrektor szkoły

                                                                                                                                 /-/

                                                                                                                       Dorota Skrobińska

opis dokumentutypdata

Tygodniowe plany zajęć dla kl. V-VIII aktualizacja

doc25-03-2020[ Pobierz ]
243 kB

Tygodniowe plany pracy dla kl. I-III

doc24-03-2020[ Pobierz ]
133 kB

Tygodniowy plan pracy dla kl. V-VIII

doc24-03-2020[ Pobierz ]
246 kB

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 23.03.2020 r.w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich.

doc24-03-2020[ Pobierz ]
81 kB

Załącznik nr 1

doc25-03-2020[ Pobierz ]
64 kB

Załącznik nr 2

doc25-03-2020[ Pobierz ]
61 kB

Załącznik nr 3a

doc25-03-2020[ Pobierz ]
32 kB

Załącznik nr 3b

doc25-03-2020[ Pobierz ]
32 kB

Załącznik nr 4

doc25-03-2020[ Pobierz ]
59 kB
Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

20.03.2020 

"Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r." 

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Decyzja MEN o zawieszeniu zajęć

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )