Lokietek

przy_lokiet      
Nasza szkoła
Punkt Przedszkolny
Archiwum

Kącik ekologiczny

Świadomi zagrożenia

  Pożary lasów nie powstają same z siebie. Bardzo rzadko ich przyczyna jest naturalna – np: wyładowania atmosferyczne. Od popularnego pioruna powstaje bowiem około 1% pożarów lasów. Niestety zdecydowana większość z nich jest wynikiem działalności człowieka.

              Projekty "Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów" i "Ogień w lesie a przyroda II - drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach" realizowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w latach 2010-2012 są współfinansowane przez UE w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW.

 

Głównym celem kampanii jest podnoszenie świadomości w zakresie zapobiegania pożarom w lasach, wśród mieszkańców terenów wiejskich położonych w najbliższym sąsiedztwie lasów, właścicieli niedużych gospodarstw rolnych, młodzieży szkolnej głównie uczniów szkół gimnazjalnych oraz osób korzystających z lasów w celach rekreacyjnych poprzez:
  • podnoszenie świadomości na temat różnorodności straty biologicznej spowodowanej pożarami, pokazanie w jaki sposób pojawienie się ognia w lesie wpływa na życie gatunków i siedlisk przyrodniczych w tym gatunków zagrożonych, odwołując się do wyższych uczuć odbiorców
  • kształtowanie indywidualnych postaw, nawyków i zachowań
  • kształtowanie wiedzy na temat najczęstszych przyczyn i okoliczności powstawania pożarów 

Projekt ma również na celu obniżenie emisji CO2 do atmosfery.

       Dzięki uprzejmości Pana Wójta Jana Wareckiego i Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Sieńskiego nasi nauczyciele Małgorzata Wiśniewska i Monika Rudzińska przeprowadziły w dniu 28.03.2012 r. szkolenie sołtysów i radnych w ramach wyżej wymienionego projektu. Nacisk położono na problem wypalania traw. Panie zaprezentowały dane liczbowe Powiatowej Straży Pożarnej w Mławie o pożarach na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna. Z danych statystycznych kraju wynika, iż głównymi przyczynami pożarów lasu są:

  • podpalenia - to > 45% wszystkich pożarów
  • nieostrożność dorosłych - to 20–25%
  • awarie linii energetycznych
  • transport kolejowy
  • transport drogowy 
http://www.ogienwlesie.lasy.gov.pl/web/ogienwlesie

Prezentacja multimedialna i film edukacyjny unaocznił wagę problemu.

Nowy_folder__3_

red. M. Wiśniewska, M. Rudzińska


"Zostań przyjacielem ptaków"

P1150022[[mon||zobacz zdjęcia]]

Park szkolny tętni życiem, a to dlatego, że uczniowie dokarmiają ptaki w naszej "ptasiej stołówce". Z obserwacji wynika, że w parku przyszkolnym można najczęściej spotkać: sikorki bogatki, modraszki, dzwońce, trznadle, wróble oraz grubodzioby. Dzieci z najmłodszych klas wykonują zadania w ramach konkursu "Tygodnika Ciechanowskiego" "Zostań przyjacielem ptaków".
red. M. Jastrzębowska

Zgłosiliśmy drzewo do Konkursu Drzewo Roku stowarzyszenia "Gaja"

             Istnienie drzew w parku podworskim związane jest z okresem przedwojennym i ściśle ze szkołą. Drzewo zasadziła rodzina Szteynerów, do których należał majątek w Uniszkach Zawadzkich. Właścicielka majątku Monika Szteyner, działaczka polskiej Macierzy Szkolnej  w 1916 roku założyła polską szkołę na piętrze kuchni dworskiej. Dzieci uczyły się w pomieszczeniach, ale również na powietrzu w parku dworskim, który Szteynerowie udostępniali szkole. Później prowadzenie szkoły przejęła gmina i kuratorium. Po II wojnie światowej szkoła znowu wróciła do budynków majątku, a dokładnie do dworu Szteynerów. Park dworski stał się miejscem zajęć i zabaw dla wiejskich dzieci. Niejako do legendy szkoły przeszła kara stosowana przez kierownika Bieranowskiego, który był świetnym biologiem. Uczniowie w latach 50-tych przychodzili często do szkoły nieprzygotowani, ponieważ rodzice nie byli w stanie pomagać dzieciom w nauce lub korzystali z ich pomocy w pracach polowych. Pan Bieranowski często wyznaczał karę tj. pozostanie po lekcjach na „zielonej trawce”, czyli nauka (aż do skutku) pod dużym jesionem przed szkołą. Liczni powtarzali karę pod jesionem wielokrotnie, nieliczni wcale.  Obecnie drzewo znajduje wśród innych dostojnych drzew, ale uwagę przykuwają omszałe korzenie, wystające ponad ziemię. Z okazji obchodów Święta Drzewa w szkole ogłoszono konkurs na nadanie jesionowi imienia. Szkoła współpracuje z Nadleśnictwem Dwukoły. W pomiarach uczestniczył leśniczy Sebastian Bielec.
Dane: jesion wyniosły, szacunkowy wiek 95 lat, szacunkowa wysokość 23 m, obwód na wys. 1,3 m nad powierzchnią ziemi 234. Drzewo nie jest objęte ochroną pomnikową.
Red. M. Jastrzębowska


P1130869_1


[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )