Lokietek

przy_lokiet      


BIP - Struktura organizacyjna

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich jest jednostką organizacyjną Gminy Wieczfnia Kościelna, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

  • Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Wieczfnia Kościelna.
  • Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )