Lokietek

przy_lokiet      
Nasza szkoła
Punkt Przedszkolny
Archiwum

Skład Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodniczący: Pani Jowita Fijałkowska

Sekretarz: Pani Julita Machocka

Skarbnik: Pani Ewa Zakrzewska

images

Regulamin działalności Rady Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich 2020/2021

Dział pracy

Zadania

Terminy

I. Organizacja działalności   Rady Rodziców

 

1.Wybory do Rad Oddziałowych.

2. Wybory Prezydium Rady Rodziców

3. Opiniowanie planów szkoły.

4.Opracowanie planu pracy Rady Rodziców i planu finansowego.

5. Ocena pracy Rady Rodziców i prezydium /roczne sprawozdanie z pracy/.

 

IX

 

IX

 

 

VI

 

 

II. Współpraca Rady Rodziców ze szkołą

w realizacji systemu wychowania

 

1.Pomoc Rad Oddziałowych w organizowaniu wycieczek klasowych, kraj.-turystycznych.

2.Udział rodziców w uroczystościach szkolnych z okazji rozpoczęcia roku i jego zakończenia.

3.Współdziałanie rodziców z S.U. w organizowaniu dyskotek, powitania wiosny, obch. Dnia Dziecka i Choinki noworocznej itp.

4.Organizacja festynów rodzinnych.

5. Zakup nagród książkowych

 

Cały rok

III. Pomoc szkole w realizacji zadań opiekuńczych

 

Pomoc rodziców w realizacji zadań opiekuńczych - podczas dyskotek, uroczystości, imprez klasowych.

 

Cały rok

opis dokumentutypdata

Regulamin Rady Rodziców

doc06-10-2015[ Pobierz ]
57 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )