Lokietek

przy_lokiet      
Nasza szkoła
Punkt Przedszkolny
Archiwum

Skład Rady Pedagogicznej

Rok szkolny 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły:

mgr Dorota Skrobińska

 

Punkt przedszkolny:

mgr Izabela Sosińska

mgr Monika Jastrzębowska 

 

Wychowanie przedszkolne:

mgr Monika Jastrzębowska

 

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Marta Nowakowska

mgr Małgorzata Curyło

mgr Anna Mergalska 

 

Nauczyciele przedmiotów:

mgr Dorota Skrobińska (język polski) 

mgr Izabela Sosińska (język polski)

mgr Monika Zasina (matematyka, fizyka)

mgr Monika Rudzińska (język angielski, geografia) 

mgr Karolina Balzam-Siejkowska (język niemiecki, plastyka, doradztwo zawodowe)

mgr Beata Skowrońska (biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa)

mgr Zbigniew Kowalski (wychowanie fizyczne)

mgr Monika Sobotka (historia)

mgr Monika Jastrzębowska (technika)

mgr Marek Nawrocki (muzyka)

mgr Dariusz Kozłowski (religia)

mgr Anna Mergalska (informatyka)

mgr Anna Brzezińska (WOS)

mgr Jolanta Olkowska (wychowanie do życia w rodzinie) 

 

Pedagog szkolny: 

mgr Anna Brzezińska

 

Biblioteka: 

mgr Monika Jastrzębowska

naucz

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )