Lokietek

przy_lokiet      
Nasza szkoła
Punkt Przedszkolny
Archiwum

Projekty realizowane w szkole w roku szkolnym 2012/2013

Dziecięca Akademia Przyszłości

Ramowe programy zajęć:

 

1. Zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) – 4 godz. w miesiącu.

 

 • Planowane zagadnienia:

EDYTOR GRAFIKI-dobór narzędzi i kolorów do rysowania i malowania:     

 • wstawianie napisów w obszarze rysunku,
 • operacje na fragmentach rysunków (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, przekształcanie),
 • komponowanie rysunków z gotowych elementów  pozyskiwanych z różnych źródeł,
 • wykorzystanie poznanych narzędzi do wykonania własnej kompozycji graficznej,
 • drukowanie wybranych rysunków.

 EDYTOR TEKSTU:

 • podstawowe zasady tworzenia dokumentów tekstowych. Pisanie tekstów, zapisywanie i odczytywanie z pliku, 
 • redagowanie dokumentu, wprowadzanie do tekstu zmian i poprawek, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie fragmentów tekstu,
 • podstawy formatowania dokumentu, wprowadzanie zmian w wyglądzie dokumentu,  
 • wyrównywanie tekstu w kolumnach z zastosowaniem tabulatorów,    
  • dołączanie rysunku do tekstu. Redagowanie własnych dokumentów,
  • drukowanie opracowanego dokumentu.

    SIECI KOMPUTEROWE-INTERNET(sieci komputerowe – ogólne pojęcia):

 • budowa i zastosowanie sieci Internet,
 • sposoby wyszukiwania informacji w sieci,
 • adresy internetowe,
 • obsługa przeglądarek internetowych,
 • wykorzystanie zawartości stron WWW do celów edukacyjnych,
 • encyklopedie multimedialne, słowniki itp. w Internecie,
 • pozyskiwanie informacji z Internetu,
 • poczta elektroniczna – E-mail,
 • zakładanie kont na wybranych serwerach,
 • adresy elektroniczne,
 • redagowanie nowych wiadomości. Sposoby wysyłania i odbierania korespondencji.

 

2. Zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godz. w miesiącu (max. 2 500 znaków).

 

Zajęcia przyrodnicze – 1 godz. w miesiącu.

a)     Planowane zagadnienia:

 • obserwacje przyrodnicze – wykonanie preparatów mikroskopowych ,
 • obserwacje meteorologiczne - odczytywanie wskazań termometru i obliczanie różnicy, analiza prognozy pogody (na podstawie map publikowanych w gazetach),
 • obserwacja roślin i zwierząt - przygotowanie hodowli roślin i obserwacja zwierząt domowych, prezentacja i wystawa dzienniczków,
 • Ziemia w "Układzie Słonecznym" - obserwacja w terenie, doświadczenie obrazujące zaćmienie Słońca i Księżyca,
 • znaczenie wody - wskazywanie na mapie zbiorników i cieków wodnych,
 • las i jego mieszkańcy - wykonanie makiety "lasu" ,
 • krajobraz najbliższej okolicy - opisywanie oglądanego krajobrazu i przedstawianie go za pomocą rysunku ( szkicu), odczytywanie skali na mapie, czytanie mapy,
 • zagrożenia środowiska przyrodniczego.

 

Zajęcia matematyczne – 2 godz.  w miesiącu.

a)     Planowane zagadnienia:

 • sprawność rachunkowa - doskonalenie umiejętności liczenia,
 • wykorzystywanie i tworzenie informacji - dane i ich przedstawianie.
 • rozumienie pojęć, znajomość miar – obwód i pole figury, objętość bryły, skala. Zamiana i prawidłowe stosowanie jednostek długości, masy, pola, objętości i pojemności w sytuacjach praktycznych.
 • rozumienie i tworzenie strategii rozwiązywania zadań tekstowych.

 

3. Zajęcia z zakresu języków obcych – 4 godz. w miesiącu (max. 2 500 znaków).

 

a)     Planowane zagadnienia:

 • utrwalenie słownictwa z życia codziennego: klasa i jej wyposażenie, ulubione zajęcia dzieci, polecenia wydawane przez nauczyciela, owoce i warzywa, choroby i dolegliwości, części ciała, wygląd, ubrania, dyscypliny sportowe, pogoda, rodzina, dom, miasto, ulica, liczebniki główne i porządkowe od 1do 100, zakupy, żywność, kraje i narodowości, podróże, zwierzęta, pory roku, plan dnia, określenia czasowe i przestrzenne, zawody, święta,
 • stosowanie gramatyki w prostych komunikatach: be, have got, want, can/can’t i inne, rzeczowniki policzalne w liczbie pojedynczej i mnogiej, przedimki, zdania oznajmujące, przeczące i pytające w czasie Present Simple, Present Continuous, Past Simple, zaimki osobowe i dzierżawcze, dopełniacz saksoński, przedimek określony i nieokreślony, zaimki wskazujące, konstrukcja: there is/are, określniki some i any, przyimki,
 • komunikacja: frazy i zdania wyrażające podstawowe funkcje językowe – powitanie, pożegnanie, przedstawianie się. Ponadto mówienie o swojej rodzinie, przyjaciołach, zainteresowaniach, o swoich zwyczajach i nawykach, pytanie o różnego rodzaju informacje (np. na dworcu, podczas zwiedzania miasta), przepraszanie, proszenie
  o pomoc, kupowanie),
 • kultura i cywilizacja: wybrane fakty (położenie w Europie, flaga, święta, zwyczaje, edukacja, waluta) dotyczące krajów angielskiego obszaru językowego.

 

4. Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 3 godz. w miesiącu (max. 2 500 znaków).

a) Planowane zagadnienia:

Terapia psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją:

 • Integracja z grupą - nawiązanie kontaktu z grupą, ustalenie celu zajęć i metod pracy, rozpoznanie możliwości uczniów, gry i zabawy integrujące grupę, sposoby radzenia sobie ze stresem – techniki relaksacyjne, muzyka, liczenie od 100 do 1.
 • Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową - usprawnienie czytania i pisania metodą sylabową- rozpoznawanie dźwięków, tworzenie rymów itp., ćwiczenia usprawniające rozróżnianie głosek specyficznych języka polskiego: dwuznaki, zmiękczenia, rozbieżności między wymową a pisownią ( spółgłoski dźwięczne – bezdźwięczne ), ćwiczenia utrwalające podstawowe zasady pisowni (ó – u, rz – ż, ch – h ), ćwiczenia w rozróżnianiu głosek podobnych fonetycznie – zamiana głosek w wyrazie np. tom – dom.
 • Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową: układanki, różnice między obrazkami, rysowanie konturów wg wzoru, uzupełnianie niekompletnych figur itp.
 • Ćwiczenia doskonalące motorykę dłoni: ćwiczenia rozmachowe(rysowanie w powietrzu), oburęczne rysowanie kształtów, ugniatanie kulek, zajęcia z plasteliną i modeliną itp.
 • Ćwiczenia kształtujące prawidłową orientację przestrzenną: układanie przedmiotów w różnych miejscach w stosunku do stołu, rysowanie figur pod dyktando.
 • Ćwiczenia usprawniające funkcje językowe uczniów: określanie głoski różnicującej dwa wyrazy, krzyżówki, rebusy, wyodrębnianie wyrazu ukrytego w innym wyrazie itp.

 

5. Zajęcia sportowo-wychowawcze – 6 godz. w miesiącu (max. 2 500 znaków). 

 

Zajęcia sportowe – 3 godz. w miesiącu.

a)     Planowane zagadnienia:

 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna tułowia i nóg,
 • lekkoatletyka – biegi i marszobiegi w terenie,
 • mini koszykówka, mini siatkówka, mini piłka ręczna, mini piłka nożna (zabawy nauczające przyjmowania prawidłowej postawy, zabawy nauczające poruszania się po boisku)
 • sporty zimowe - saneczkarstwo, łyżwiarstwo,
 • tenis stołowy (nauka i doskonalenie serwowania, doskonalenie odbioru i odbić, gra dwójkami, gra w debla, nauka forhendu i bekhendu),
 • nauka pływania,
 • rytm-muzyka-taniec (tworzenie układów w rytm muzyki, aerobic).

 

5. Zajęcia sportowo-wychowawcze – 6 godz. w miesiącu (max. 2 500 znaków). 

 

Zajęcia sportowe – 3 godz. w miesiącu.

a)     Planowane zagadnienia:

 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna tułowia i nóg,
 • lekkoatletyka – biegi i marszobiegi w terenie,
 • mini koszykówka, mini siatkówka, mini piłka ręczna, mini piłka nożna (zabawy nauczające przyjmowania prawidłowej postawy, zabawy nauczające poruszania się po boisku)
 • sporty zimowe - saneczkarstwo, łyżwiarstwo,
 • tenis stołowy (nauka i doskonalenie serwowania, doskonalenie odbioru i odbić, gra dwójkami, gra w debla, nauka forhendu i bekhendu),
 • nauka pływania,
 • rytm-muzyka-taniec (tworzenie układów w rytm muzyki, aerobic).

 

Zajęcia wychowawcze – 3 godz. w miesiącu.

a)     Planowane zagadnienia:

 • skuteczne metody i techniki uczenia się,
 • o komunikacji, czyli jak uniknąć nieporozumień,
 • sztuka przyjaźni,
 • mój idol, mój autorytet,
 • tolerancja. Przyczyny uprzedzeń,
 • asertywność – umiejętność kulturalnego odmawiania,
 • savoir – vivre,
 • wulgaryzmy – jak z nimi walczyć?
 • hobby - zagospodarowanie czasu wolnego,
 • agresja – sposoby radzenia sobie z nią.

red.admin

akademia\zobacz zdjęcia

Dnia 17 listopada 19 uczestników Projektu „Dziecięca akademia przyszłości” brało udział  w zajęciach sportowo – wychowawczych, które zostały zorganizowane w Mławie. Temat zajęć wychowawczych „Umiem zachować się w różnych miejscach publicznych” realizowano w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i Bibliotece Publicznej, zaś zajęcia sportowe dotyczące nauki pływania i zabawy w wodzie, odbyły się na Pływalni MOSiR.

Przedstawienie teatralne

przed\zobacz zdjęcia

 W  ramach bloku zajęć - sportowo wychowawczych (zajęcia wychowawcze) uczestnicy Projektu obejrzeli przedstawienie autorskie pt. „Dino nowy przyjaciel” w wykonaniu grupy teatralnej "Duet" z Krakowa. Uczniowie zaprzyjaźnili się z sympatycznym dinozaurem i osiołkiem. Okazywali swoje emocje podczas występu. Przytulali się do dinozaura, wspólnie śpiewali i bawili się. Obserwowali jak być przyjacielem i jak dobrze jest mieć przyjaciela. Dzięki środkom finansowym przeznaczonym na bilety wstępu zrealizowane zajęcia były dla uczestników  Projektu przyjemniejsze i bardziej interesujące.

red. M. Zasian

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

              15 lutego 2013 r. podczas zajęć "Czy zasypią nas śmieci?" uczniowie wymieniali źródła zanieczyszczeń wpływających na nasze środowisko, wyjaśniali wpływ człowieka na przyrodę, podawali sposoby chronienia powietrza, gleby i wody. Uczniowie poruszali również temat coraz większego gromadzenia się odpadów nie tylko na powierzchni Ziemi, ale również w kosmosie. Wysyłanie na orbitę okołoziemską tysięcy sztucznych satelitów (meteorologicznych, wojskowych, naukowo-badawczych, radiokomunikacyjnych) wpływa w ten sposób, że we wszechświecie zaczyna krążyć dużo niepotrzebnych "śmieci". Wykorzystując na zajęciach, model interaktywnego układu słonecznego, uczniowie mogli lepiej zrozumieć problem zanieczyszczeń wszechświata. Następnie uczniowie podzieleni na grupy wykonali plakaty dotyczące wpływu zagrożeń na naszą planetę Ziemię i wszechświat, które wynikają z rozwoju cywilizacji.

zobacz zdjęcia

red. M. Wiśniewska

 

Zajęcia sportowe

 

zobacz zdjęcia

red. M. Wiśniewska

Zajęcia języka angielskiego

 

zobacz zdjęcia

red. M. Rudzińska

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

w klasach I-III” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Plan    zajęć

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – grupa u1

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel prowadzący

poniedziałek

13.30 – 14.15

Marta Nowakowska

wtorek

13.30 – 14.15

Marta Nowakowska

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – grupa u2

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel prowadzący

środa

13.30 – 14.15

Marta Nowakowska

czwartek

13.30 – 14.15

Marta Nowakowska

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – grupa u3

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel prowadzący

poniedziałek

12.40 – 13.25

Monika Jastrzębowska

wtorek

12.40 – 13.25

Monika Jastrzębowska

 

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – grupa u4

 

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel prowadzący

środa

11.45 - 12.30

Monika Jastrzębowska

środa

12.40 – 13.25

Monika Jastrzębowska

 

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – grupa u5

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel prowadzący

piątek

11.45-12.30

Małgorzata Curyło

 

 Zajęcia matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów – grupa u6

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel prowadzący

poniedziałek

12.40-13.25

Małgorzata Curyło

 

Zajęcia matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów – grupa u7

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel prowadzący

wtorek

12.40-13.25

Małgorzata Curyło

 

Zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów – grupa u8

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel prowadzący

środa

11.45-12.30

Małgorzata Curyło

 

Zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów – grupa u9

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel prowadzący

czwartek

12.40-13.25

Małgorzata Curyło

red. admin

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

 

                     Dzieci w formie zabawy teatralnej wykorzystując pacynki uczą się wartości marzeń i życzeń. Radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, rozumieją potrzeby wzajemnej życzliwości.

Hasło tej grupy to: "Nie jesteśmy całkiem sami

                             Gdy żyjemy marzeniami.

                              Aby dzień radośniej przeżyć,

                              Warto wciąż w marzenia wierzyć".

 

W/w zajęciach bardzo przydatne są karty magnetyczne zawierające różne sytuacje, które mogą zaistnieć między uczniami. Służą do wspólnego ustalania zasad funkcjonowania grupy. Poza tym wspólne zajęcia w grupie uczą odpowiedzialności, współpracy, a także pomocy innym. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach muzyczno ruchowych. Potrafią rozpoznawać i naśladować stany emocjonalne, uczą się jak radzić sobie z ich rozładowaniem. Bardzo często korzystają z gier planszowych, wspólnie układają "Studnię Jakuba", domino uczuć oraz budowle z drewnianych klocków.

 

 zobacz zdjęcia

Zajęcia matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów

 

                   W zajęciach matematycznych rozwijających zainteresowania uczniów dużą popularnością cieszą się gry edukacyjne zakupione w ramach projektu-Indywidualizacja procesu  nauczania i wychowania w klasach I-III. Przykładem są: puzzle, domino, sieć kwadratowa, figury geometryczne oraz quizy matematyczne. 

 

zobacz zdjęcia

 

Zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów

 

        Zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów cieszą się popularnością. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie biorą w nich udział. Korzystają z  pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III. Uczniowi poszerzają swoją wiedzę przyrodniczą. Poznają ciekawostki,obserwują przyrodę, wykonują doświadczenia, korzystają z gier dydaktycznych, map, plansz tematycznych itp. Dużym zainteresowaniem cieszą się między innymi: mikroskopy, zestaw do obserwacji pogody, model układu słonecznego, globus podświetlany oraz lupy i lornetki. 

 

 

 zobacz zdjęcia

 red. M. Curyło

Zajęcia  dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

               Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. W pierwszych miesiącach realizacji projektu pracowałam nad rozbudzaniem zainteresowań matematycznych, wyrabianiu własnej motywacji do nauki, ułatwianiu dziecku umiejętności liczenia. Stosowane zasady i formy pracy  pozwalają dziecku wyjść z zajęć z poczuciem odniesionego małego sukcesu. W czasie zajęć wykorzystywałam  między innymi metody czynnościowe. Dzieci w bardzo dużym stopniu angażują się w działaniu. Na zajęciach panuje miła  i spokojna atmosfera, dzieci chętnie w nich uczestniczą. Zajęcia urozmaicają między innymi pomoce dydaktyczne, które otrzymaliśmy do realizacji w/w projektu. Efekty pracy są widoczne. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, podejmują działania matematyczne, cieszą się ze swoich sukcesów i w pewnym stopniu wyrównują braki w zakresie edukacji matematycznej.

 

red. Monika Jastrzębowska

 

 

|zobacz zdjęcia

 

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

 

              Praca na zajęciach ma charakter indywidualny dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja ta polega na stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciagłości oddziaływań. Dzieci w czasie zajęć powinny cuć się odprężone, spokojne - bardzo ważne jest ocenianie postępów wzmacnianiem pozytywnym. Pomoce dydaktyczne stosowane w trakcie ćwiczeń są różnorodne, budzą zainteresowanie dziecka. Zajęcia często mają charakter zabawowy. Metody są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 

 

red. Marta Nowakowska

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )