Lokietek

przy_lokiet      
Nasza szkoła
Punkt Przedszkolny
Archiwum

Ewaluacja

Ewaluacja wewnętrzna 2020

 

opis dokumentutypdata

Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu ósmoklasisty oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

docx15-09-2020[ Pobierz ]
563 kB

Raport z ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego za rok szkolny 2019/2020

docx23-09-2020[ Pobierz ]
39 kB
Ewaluacja wewnętrzna 2019
opis dokumentutypdata

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej

doc12-09-2019[ Pobierz ]
163 kB

Raport z ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego za rok 2018/2019

docx23-09-2020[ Pobierz ]
24 kB
Ewaluacja wewnętrzna 2018
opis dokumentutypdata

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

pdf14-06-2018[ Pobierz ]
135 kB
Ewaluacja wewnętrzna 2017
opis dokumentutypdata

Badanie losów absolwentów

doc09-06-2017[ Pobierz ]
256 kB
Raport z ewaluacji zewnętrznej 2016
opis dokumentutypdata

Ewaluacja problemowa wybranych obszarów działania punktu przedszkolnego

pdf16-08-2016[ Pobierz ]
326 kB
Raport 2016
opis dokumentutypdata

Wymaganie 2. Procesy edukacyjne są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.  Obszar ewaluacji: Motywowanie i wspieranie uczniów  do uczenia się.

docx23-06-2016[ Pobierz ]
38 kB
Raport 2015
opis dokumentutypdata

Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

pdf02-12-2015[ Pobierz ]
91 kB
Raport z ewaluacji zewnętrznej 2015
opis dokumentutypdata

Ewaluacja problemowa wybranych obszarów pracy szkoły

pdf17-09-2015[ Pobierz ]
583 kB
Raport 2014

 

opis dokumentutypdata

Wymaganie 1.1.: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników  sprawdzianów 

 

doc17-09-2014[ Pobierz ]
66 kB
Raport 2013
opis dokumentutypdata

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Obszar II:  Procesy zachodzące w szkole lub placówce

Wymaganie: 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

 

doc06-07-2013[ Pobierz ]
100 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )