Lokietek

przy_lokiet      
Nasza szkoła
Punkt Przedszkolny
Archiwum

Biblioteka

Bibliotekarka: mgr Monika Jastrzębowska

 

books1

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE "MILUTKA W MALACHITOWYM BORZE"

                    14 kwietnia w naszej szkole gościliśmy Teatr TAK ze Skomielnej Czarnej. Artyści przedstawili spektakl pt.: „Milutka w malachitowym borze”.  Spotkanie zostało zorganizowane  dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wieczfni Kościelnej. Uczestniczyli w nim przedszkolaki oraz uczniowie klasy I i III.

                   Bajka miała w sobie morał przewodni, mówiący o konieczności słuchania rodziców. Fabuła opierała się również o szacunek i tolerancję do wszystkich stworzeń. Tytułowa Milutka to kwiatowa dziewczynka, która nie posłuchała przestróg mamy i popadła w niemałe kłopoty. Żeby złapać złodziejaszka Liska Sadełko przenosi się do innych, różnych bajek. Spotyka Babę Jagę i Dziadka Borowego, gąski  Sierotki Marysi oraz Krasnala Hałabałę. Podczas spektaklu dzieci były zaangażowane w tańce i zabawy wspólnie z bohaterami przedstawienia.

red. M. Jastrzębowska

 

Konkursy czytelnicze

       

W dniu 23 kwietnia 2018 roku w Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich został przeprowadzony Szkolny Konkurs Pięknego Czytania w którym wzięli  udział uczniowie klas I – VII.  Organizatorem konkursu była  biblioteka szkolna. Konkurs przebiegał zgodnie                            z regulaminem i został poprzedzony częścią artystyczną pt. „Dziwna bajka”, którą przygotowały panie  Marta Nowakowska i Monika Jastrzębowska wraz z przedszkolakami. Piękną bajkę pt. „Przyjaciele” Adama Mickiewicza wyrecytował Jakub Fabisiak uczeń klasy V.  Po części  artystycznej rozpoczął się konkurs.  Uczestnicy mieli za zadanie pięknie przeczytać fragment  dowolnej książki i wszyscy  byli  bardzo dobrze przygotowani. Jury miało trudny wybór laureatów, ostatecznie nagrody przyznano:

I etap edukacyjny

Wiktoria Plona kl. III  -  I miejsce,

Maja Wierzbicka kl. III  - II miejsce,

Tomasz Bogucki kl. I -  III miejsce.

II etap edukacyjny

Jakub Fabisiak kl. V - I miejsce,

Nikola Meredyk kl. IV  - II miejsce,

Julia Jaszczerska kl. VII -  III miejsce,

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Pozostali uczniowie dyplomy za udział w konkursie. Nagrody książkowe zostały zakupione ze środków Rady Rodziców.

 

                                                                                                                 Nauczyciel biblioteki

Monika Jastrzębowska

 

 

 

Konkurs

Regulamin Szkolnego Konkursu

 Pięknego Czytania

Organizator: Biblioteka szkolna w ramach Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

 

I.  Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa,
 • budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
 • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz  porównanie ich z umiejętnościami innych,
 • kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
 • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze,

 

II. Zasady konkursu:

 

 1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie kl.I-VII.
 2. Zadaniem uczniów jest wybór dowolnej książki niebędącej lekturą, najlepiej wypożyczonej z biblioteki szkolnej ( fragment prozy lub dłuższy wiersz).
 3. Każdy uczestnik wybierze ciekawy fragment książki i przygotuje się do pięknego czytania.
 4. Czas czytania wybranego fragmentu wynosi do 3 minut. Po przekroczeniu tego czasu sygnał dźwiękowy przerwie prezentację.

 

III.  Przebieg konkursu:

 

 1. Konkurs przebiega na dwóch poziomach:

a)  poziom I- kl.I-III – uczniowie są wytypowani przez nauczyciela wychowawcę, maksymalnie dwie osoby najlepiej czytające z każdej klasy;

b) poziom II – kl.IV-VII - uczniowie są wytypowani przez nauczyciela polonistę, maksymalnie dwie osoby najlepiej czytające z każdej klasy;

 1. Uczniowie występują pojedynczo. Czytają na głos przygotowany przez siebie fragment z dowolnej książki.

IV. Kryteria oceny:

 1. Uczestników konkursu ocenia jury,w skład którego wchodzą nauczyciele  szkoły i przedstawiciele rodziców.
 2. Komisja konkursowa ocenia płynność, poprawność czytania , tempo, dykcja oraz ogólny wyraz artystyczny.
 3. Za każdą z ocenianych  umiejętności można otrzymać max 3 pkt.

 V. Nagrody:

 1. Komisja konkursowa przyzna tytuły „Mistrza i wicemistrza pięknego czytania” dla danego poziomu.
 2.  W przypadku jednakowej ilości punktów może być zorganizowana dogrywka                       z wykorzystaniem nowego teksty  wylosowanego od Komisji konkursowej. Na przygotowanie wylosowanego tekstu uczestnik ma 5 minut. W dogrywce zasady oceniania nie ulegają zmianie.
 3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.
 4. Laureaci otrzymają dyplomy oraz  nagrody książkowe.

VI. Termin:

 1. Konkurs odbędzie się 23 kwietnia 2018r.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

Koordynatorzy:                                                                                            Dyrektor szkoły

Monika Jastrzębowska – n-l biblioteki

Magdalena Przybysz – n-l języka polskiego                                                      Dorota Skrobińska

Pasowanie na czytelnika

             7 marca 2018 roku odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

             Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić  czytając książkę, jak należy zachowywać się bibliotece.

Uczniowie klasy I rozwiązali krzyżówkę, odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Następnie wysłuchali bajkę Kamila Polaka  pt. „Bałagan w bibliotece”, którą przeczytał specjalny gość naszej uroczystości pan Marcin Smędzik – sołtys wsi Uniszki Zawadzkie.  Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani Monika Jastrzębowska ogromną kredką dokonała pasowania każdego z uczniów. Już jako czytelnicy biblioteki szkolnej podpisali się pod przysięgą, a pamiątkowy dyplom będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu.

zobacz zdjęcia

Pasowanie na czytelnika

 

 

 

 

 

zobacz zdjęcia

Spotkanie z poetką

       

         Spotkanie odbyło się 18 lutego 2016 r. Podczas spotkania poetka  czytała dzieciom "Bajczytanki Pani Hanki”, których jest autorką. Opowiadała jak się pisze wiersze, skąd biorą się pomysły, jak to się dalej dzieje, że wiersz powstaje. Namawiała dzieci do czytania, przedstawiała im korzyści wynikające z sięgania po książkę.

         Dzieci kl. II i III zainspirowane przez poetkę do tworzenia własnych utworów ułożyły wiersze i narysowały do nich rysunki. Tematem przewodnim była żyrafa.

 red. admin

zobacz zdjęcia

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu Pięknego Czytania

 

Aleksandra Orkwiszewska, Emilia Prześlakiewicz - I miejsce ex aequo

 

 

Oliwia Sieradzka - I miejsce

 

                   15 lutego 2016 r. rozstrzygnęliśmy konkurs. Jury w składzie p. Anna Bryska, p. M. Curyło wręczyły dyplomy i nagrody.

Nagrodzeni uczniowie:

I etap edukacyjny

Orkwiszewska Aleksandra kl. III - I miejsce

Przeslakiewicz Emilia kl. III - I miejsce

Orkwiszewski Paweł kl. II - II miejsce

Tyl Patryk kl. I - III miejsce

II etap edukacyjny

Sieradzka Oliwia kl. IV - I miejsce

Tyl Wiktoria kl. V - II miejsce

Wasiłowski Patryk kl. VI - III miejsce

Wyróżnienie:

Pętlicka Izabela - kl. V

Kocot Gabriela - kl. IV

Ogrodowczyk Wiktor - kl. V

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

red. admin

zobacz zdjęcia

Konkurs Pięknego Czytania

       

                Konkurs zorganizowała szkolna biblioteka. Uczniowie naszej szkoły czytali fragmenty książek, które zostały zakupione dzięki dotacji uzyskanej w ramach programu "Książki naszych marzeń".

zobacz zdjęcia

Spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim

Spotkanie zostało zorganizowane 9 listopada dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wieczfni Kościelnej.

Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I

Uroczystość Pasowania na Czytelnika

                     Uroczystość Pasowania na Czytelnika odbyła się 12 lutego 2015r. w bibliotece szkolnej. W uroczystości brała udział dyrektor szkoły mgr Dorota Skrobińska oraz wychowawczyni kl.I mgr Marianna Gumienna. Honorowymi gośćmi byli uczniowie klasy pierwszej, którzy składali przyrzeczenie. Aktyw biblioteczny, uczennice z kl. V przygotowały ciekawą inscenizację pt.” W   bajkowej krainie”.

                      Po uroczystym powitaniu uczniów n-el biblioteki mgr Anna Bryska poprowadziła krótką dyskusję na temat: Czym jest biblioteka, co można w niej robić( wypożyczalnia, czytelnia), jak należy właściwie się zachowywać w bibliotece. Pani Bryska zaprezentowała regały z książkami dla dzieci, omówiła zasady wypożyczania. W drugiej części spotkania uczniowie klasy pierwszej zostali zaproszeni do wspólnej zabawy „ W bajkowej krainie”. Wysłuchali bajki o „Czerwonym kapturku”. Bardzo chętnie odpowiadali na pytania np. związane z bohaterami bajek czy z poszanowaniem książki. Po uroczystym pasowaniu nie kryli radości  otrzymując od p. dyrektor pamiątkowe dyplomy, książki zakupione ze środków Rady Rodziców oraz słodkie upominki od Samorządu Uczniowskiego. Na pamiątkę tej ważnej uroczystości uczniowie klasy pierwszej wykonają prace plastyczne pt.” Moja pierwsza książka z biblioteki”.  Wszystkie prace uczniów zostaną zaprezentowane na gazetce biblioteki.

                       Nawiązany został również kontakt z rodzicami. Uczniowie otrzymali „List bibliotekarza do Rodziców” , który mieli przekazać rodzicom.

Opracowanie: Anna Bryska

Wybory książek

 

Ogólnopolskie Wybory Książek

 

        2 lutego 2015 r. mogliśmy głosować na swoją ulubioną książkę.

Celem akcji jest:

 • Poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów.
 • Dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym i lokalnym.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich.
 • Upowszechnienie zasad organizacji wyborów.
      Na podstawie sprawozdań sporządzone zostaną wyniki i przekazane pani minister edukacji narodowej oraz opinii publicznej jako ważny element dyskusji o kanonie lektur i gustach czytelniczych uczniów.
red.admin
Cała Polska czyta dzieciom
ZŁOTA LISTA książek polecanych przez Fundację „ABCXXI-
Cała Polska czyta dzieciom”
opis dokumentutypdata
pdf13-01-2015[ Pobierz ]
337 kB
Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I rok szkolny 2013/2014

 

               Tradycją naszej szkoły jest uroczystość „Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I”. Tak też było i w tym roku szkolnym. Uczniowie klasy I w odświętnych strojach na zaproszenie pani bibliotekarki przybyli do biblioteki, aby złożyć przyrzeczenie i powiększyć grono czytelników. Zanim do tego doszło wysłuchali recytacji wierszy przygotowanych przez koleżanki z klasy VI , Klaudię Plonę i Kamilę Pętlicką. Dziewczęta opowiedziały, jak należy dbać o książki i czego nie wolno robić, czytając książki. Potem uczniowie odgadywali bajkowe zagadki. Następnie pani bibliotekarka pasowała każdego ucznia na czytelnika biblioteki szkolnej, a pani dyrektor wręczyła pamiątkowe dyplomy. Nowi czytelnicy otrzymali również piękne kolorowe książki i drobne upominki.

Międzynarodowy dzień Książki dla Dzieci jest obchodzony 2 kwietnia 2014, w dniu urodzin H. CH. Andresena. Został ustanowiony w celu promowania literatury pięknej dla młodego czytelnika.

Uczniowie klasy V pod kierunkiem p. M. Orkwiszewskiej przygotowali apel poświęcony książce. 9 kwietnia mieliśmy okazję poznać krótką historię pisma i książki oraz obejrzeć inscenizację, której bohaterami były książki: album, atlas, encyklopedia, słownik i baśnie.

         Apel zakończył się zaproszeniem skierowanym do uczniów, aby skorzystali z księgozbioru naszej szkolnej biblioteki.

 red. M. Orkwiszewska

Pasowanie uczniów kl. I na czytelnika rok szkolny 2012/2013

           Dnia 1 marca 2013 roku w szkolnej bibliotece odbyło się pasowanie uczniów kl. I. Starsi koledzy z kl. V pod kierunkiem pani Marii Orkwiszewskiej przygotowali krótką inscenizację, której tematem głównym była książka. Dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o stan książki, zachowywać się w bibliotece. Pierwszaki odpowiadały na zagadki o lekturach szkolnych, popisywały się znajomością alfabetu. Pani bibliotekarka symbolicznym przyłożeniem książki do ramienia dziecka, przyjęła oficjalnie uczniów do szkolnej biblioteki, choć jak sama wspomniała, dzieci maja założone karty czytelnika od 1 września. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki.

red. M. Orkwiszewska

zobacz zdjęcia

2012 ROKIEM JANUSZA KORCZAKA

                             

ROK 2012 ROKIEM JANUSZA KORCZAKA

 

„ DZIECI , DUMNE MIEJCIE ZAMIARY, GÓRNE MIEJCIE MARZENIA I DĄŻCIE DO SŁAWY. COŚ Z TEGO ZAWSZE WYNIKNIE „

 

 

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH OBCHODÓW ROKU JANUSZA KORCZAKA

 

 

1. Wykonanie gazetki ściennej o życiu i twórczości Janusza Korczaka – luty ( biblioteka szkolna).

 

2. Wykonanie wystawki książek Janusza Korczaka – luty ( biblioteka szkolna).

 

3. Lekcje biblioteczne dla klas IV i VI o działalności i twórczości Janusza Korczaka . Korzystanie z encyklopedii, słowników, stron internetowych: www.2012korczak.pl -kwiecień.

 

4. Konkurs plastyczny dla klas I-III pt. „Bohaterowie książek Janusza Korczaka”- maj.

Nagrodzeni uczniowie:

1. Julia Jaszczewska kl. I

2. Dominika Nyga kl. II

3. Dominik Stypiński kl.III

 

5. Konkurs wiedzowy dla uczniów klasy IV „Znam lekturę Król Maciuś Pierwszy”- czerwiec

Nagrodzeni uczniowie:

1. Klaudia Plona

2. Fabian Kocot

3. Kamila Pętlicka

 

6. Apel poświęcony Januszowi Korczakowi .Życie i twórczość wspaniałego człowieka i prawdziwego przyjaciela dzieci –czerwiec.

 

 

 red. M. Orkwiszewska

       zobacz zdjęcia

Konkurs recytatorski w bibliotece szkolnej

Nowy_folder

           23 marca 2012 r. w bibliotece szkolnej odbył się etap szkolny konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka". Do konkursu zgłosiły się dzieci z kl. II-III i IV-VI. Jury po wysłuchaniu recytacji dzieci postanowiło wyłonić kandydatów do etapu powiatowego, który odbędzie się w MDK w Mławie 12 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00.

Nasi kandydaci:

Dominika Nyga, kl. II

Anna Rogowska, kl. II


Życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych !


Pasowania na czytelnika uczniów klasy I rok szkolny 2011/2012
"Książka czeka" - Łochocka Hanna
 Książka nas uczy, książka cieszy,
 czasem zadziwi
 nas niemało
 albo po prostu tak rozśmieszy,
 jakby się dobry
 żart słyszało.
 Książka też mądrze nam doradza
 różne wskazówki,
 wzory daje.
 Książka w szeroki świat wprowadza,
 dalekie z nami
 zwiedza kraje.
 Lubimy książkę - przyjaciółkę.
 Wiesz co ci powiem?
 Nie odwlekaj.
 Masz trochę czasu? Spójrz na półkę,
 sięgnij po książkę!
 Książka czeka!
P1130540

        6 października 2011 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klasy I. Po przywitaniu pierwszoklasiści obejrzeli inscenizację przygotowaną przez uczniów należących do Koła Bibliotecznego. Starsi uczniowie zaprezentowali najciekawsze lektury klasy I, które warto przeczytać i zapoznali nowych czytelników z prośbami książki. Następnie pierwszoklasiści złożyli książkom ślubowanie. Po słowach przysięgi każdy uczeń został pasowany przez panią bibliotekarkę na czytelnika szkolnej biblioteki. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, książki oraz zakładki do książek wykonane przez uczennice z klasy V. Mamy nadzieję, że nowi czytelnicy szkolnej biblioteki będą ją chętnie odwiedzać.

     red. Maria Orkwiszewska

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )