Lokietek

przy_lokiet      
Nasza szkoła
Punkt Przedszkolny
Archiwum

Aktualności w roku szkolnym 2015/2016

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

                  Dominika Nyga odebrała z rąk p. Mariusza Gębali Nagrodę Wójta Gminy za wysokie wyniki nauczania. Średnia 5,45 i zachowanie wzorowe. Dominika ubiega się o stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego. W kl. VI oprócz Dominiki świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie: Anna Rogowska, Julia Klimek, Nikola Sandra Prześlakiewicz, Patryk Wasiłowski.

 

         

          Dyrektor szkoły Dorota Skrobińska wręczyła listy gratulacyjne, dziękując za wkład włożony w wychowanie wyróżnionych i nagrodzonych dzieci. Szóstoklasiści udowodnili, że matematyka nie jest ich piętą achillesową, ponieważ wynik klasy jest wyższy od wyniku województwa mazowieckiego i kraju.

      

        Dziękujemy pani Zakrzewskiej za pracę w radzie rodziców, wsparcie podczas wszystkich konkursów, uroczystości, imprez, które były organizowane wspólnie ze szkołą. Mamy nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana a pani Ewa nadal będzie przemiłą osobą, pełną zaangażowania i zapału.

 

 

Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły życzą dzieciom oraz rodzicom zasłużonych, pogodnych i bezpiecznych wakacji.

Żegnaj szkoło!!!

red.admin do września :)

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI

Gratulujemy zwycięzcom:

III miejsce i tytuł laureata przyznano Julii Klimek (język angielski na poziomie klasy 6 szkoły podstawowej),

V miejsce i tytuł laureata przyznano Dominice Nydze (język angielski na poziomie klasy 6 szkoły podstawowej),

V miejsce i tytuł laureata przyznano Oliwii Sieradzkiej (przyroda na poziomie klasy 4 szkoły podstawowej),

wyróżnienie za zajęcie VII miejsca przyznano Dominikowi Brzezińskiemu (przyroda na poziomie klasy 4 szkoły podstawowej).

red. admin

 

Rozstrzygnięcie konkursu "O złote pióro Kornela Makuszyńskiego"

         W Powiatowym Konkursie Literackim pt. "O złote pióro Kornela Makuszyńskiego" II miejsce zajęła uczennica kl. IV Oliwia Sieradzka. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie 20 czerwca 2016 r. Oliwia napisała opowiadanie o dalszych losach Koziołka Matołka. Wcześniej brała udział w konkursie "Ponad barierami" i próbowała swych możliwości literckich. Gratulujemy talentu!

 

red. admin

Międzyszkolne zawody sportowe w piłkę nożną

                      16 czerwca 2016 r. w naszej szkole miały miejsce międzyszkolne zawody sportowe. W meczu towarzyskim wystąpiły drużyny mieszane dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej w Windykach pod opieką p. Mileny Bogulas i p. Marioli Szklarskiej oraz ze Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich.

red. admin

Rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej, organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej

Prace dziewcząt kl. VI przekazane na konkurs:

 

 

Darii Chmielewskiej, Nikoli Prześlakiewicz, Julii Klimek, Patrycji Sznajderowicz, Anny Rogowskiej, Dominiki Nygi.

           Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w Mławie 12 czerwca na estradzie w parku miejskim. III miejsce w swojej kategorii wiekowej  uzyskała Julia Klimek. Nagrodę za udział w warsztatach otrzymała Nikola Prześlakiewicz.

Nagrodzona praca wykonana podczas pleneru malarskiego w parku miejskim.

red. admin

Jak nie czytam, jak czytam

                  

                      W dniu 10 czerwca 2016r. o godz. 10.00 w Polsce i za granicą we wszystkich typach szkół odbywała się ogólnopolska akcja „ Jak nie czytam, jak czytam” organizowana przez redakcję miesięcznika „ Biblioteka w szkole”. Celem przedsięwzięcia była m.in. promocja czytania książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo oraz promocja bibliotek szkolonych, podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.

  Do akcji masowego publicznego czytania przystąpiła Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich. 10 czerwca o godz.10.00 na tartanie przy szkole zebrali się z książkami by wspólnie czytać uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście  w osobach: Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna Jan Warecki, przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Sieński, członkowie gminnej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych z przewodniczącym Zygmuntem Szypulskim, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej- Marzena Majko; członkowie Rady Sołeckiej z Uniszek Zawadzkich; delegacje uczniów wraz z opiekunami ze szkół w Windykach i Wieczfni Kościelnej, mieszkańcy z obwodu szkoły- z Uniszek Zawadzkich, Uniszek Gumowskich, Michalinowa.

Wszyscy czytali zabrane ze sobą książki. Po cichym czytaniu każdy mógł się wypowiedzieć na temat ulubionej książki, swojego literackiego bohatera, opowiedzieć o swojej przygodzie z czytaniem. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali wiersze o książce oraz własne wiersze pt. „ Żyrafa- szafa” napisane przez ucz.kl.II i kl.III, powstałe  po spotkaniu autorskim z poetką Hanną Niewiadomską.

To już druga ogólnopolska akcja , w której brała udział biblioteka szkolna. W styczniu 2015r. uczestniczyliśmy w Ogólnopolskich Wyborach Książek – wybór ciekawych książek do czytania przez uczniów.

Wszystkim uczestnikom akcji „ Jak nie czytam, jak czytam” bardzo serdecznie dziękujemy za udział. To nasz wkład w promowanie czytania książek wśród uczniów.

Nauczyciel biblioteki- Anna Bryska

 

zobacz zdjęcia

 

Konkurs "Szlakiem Polskich Parków Narodowych"

Nagrodzeni uczniowie:

I miejsca: Michał Furmaniak kl.l,Karol Orłowski kl.ll, Sebastian Narulski kl.ll,

ll miejsce: Jakub Furmaniak kl.ll.

Wręczenie nagród 10 czerwca w Szkółce Leśnej w Krajewie.

red. M. Gumienna

Konkurs "Mistrz rachunku"

10 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich odbył się konkurs gminny pt. "Mistrz rachunku". Mistrzem rachunku w swojej kategorii wiekowej zostały uczennice:

kl. IV Agnieszka Gębala - Szkoła Podstawowa w Windykach

kl. V Wiktoria Drupiewska - Szkoła Podstawowa w Wieczfni

Kl. VI Eliza Bejger - Szkoła Podstawowa w Wieczfni

red. admin

Konkurs rozstrzygnięty

Nikola Brzezińska zajęła II miejsce w konkursie plastycznym KRUS pt. "Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje!". 8 czerwca pracownik KRUS dostarczył do szkoły dyplom i nagrodę.

red. admin

Gminny Konkurs matematyczno-europejski

          6 czerwca miał miejsce Gminny Konkurs matematyczno-europejski. Zadania konkursowe zostały zamieszczone na szkolnej platformie edukacyjnej moodle. Uczniowie ze szkół w Wieczfni Kościelnej, w Windykach i w Uniszkach Zawadzkich zmagali się z matematyką i językiem angielskim.

I miejsce drużyna w składzie: Jula Klimek, Dominika Nyga, Patryk Wasiłowski - SP Uniszki Zawadzkie

II miejsce - Agnieszka Gębala, Patrycja Sobecka, Klaudia Szkiłądź - SP Windyki

III miejsce - SP Wieczfnia Kościelna

Gratulujemy wszystkim uczniom!

 

red. admin

Dzień Dziecka - Dzień Sportu

 

                1 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka pod hasłem "'Ruch to zdrowie". Celem zorganizowanych zajęć na świeżym powietrzu była integracja podczas gier i zabaw sportowych dzieci w różnym wieku, budzenie trwałej motywacji do aktywności fizycznej i kształtowanie kulturalnego zachowania oraz przestrzeganie zdrowej rywalizacji sportowej. Wszystkie konkurencje sportowe wzbudziły niesamowite emocje.

red. M. Wiśniewska

zobacz zdjęcia

Gminny Konkurs Ortograficzny

         Organizatorem konkursu w roku szkolnym 2015/2016 była Szkoła Podstawowa w Windykach. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełniła Grażyna Chylińska. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań nauką ortografii, wyrabianie czujności i spostrzegawczości ortograficznej oraz podniesienie efektywności pracy z uczniem zdolnym. W II etapie wyłoniono Mistrza ortografii:

I miejsce Patrycja Sobecka - SP Windyki,

II miejsce ex aequo Dominika Nyga - SP Uniszki Zawadzkie i Klaudia Szkiłądź SP Windyki,

III miejsce Julia Klimek - SP Uniszki Zawadzkie.

red. admin

As matematyki

            W Zespole Szkół w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej odbył się 30 maja 2016 r. Gminny Konkurs Matematyczny dla klas trzecich "As matematyki". Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów z klasy trzeciej:

Emilia Prześlakiewicz

Aleksandra Orkwiszewska

Kacper Wydurski

Jakub Fabisiak

Kacper Wydurski zajął I miejsce i uzyskał tytuł "As matematyki". Jakub Fabisiak uplasował się na II miejscu  wśród uczniów naszej gminy.

                                                                                            

red. M. Jastrzębowska

Podsumowanie powiatowego konkursu języka angielskiego "Poszerz swoje horyzonty".

Do konkursu przystąpiło 65 uczniów, w tym troje z naszej szkoły. 25 maja odbyło się podsumowanie konkursu.

II miejsce zdobyła Dominika Nyga kl. VI,

wyróżnienie Julia Klimek kl. VI

red. admin

Obchody Dnia Matki

                 25 maja 2016 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Święta Matki. Po  słowach powitania , głos zabrali przyrodnicy, którzy pod kierunkiem p. Małgorzaty Wiśniewskiej zaprezentowali bardzo ciekawe eksperymenty i doświadczenia.

Następnie uczniowie klas IV- VI pod opieką p. Doroty Skrobińskiej przygotowali dla swoich mam krótkie filmy animacyjne. Natomiast przykłady gier zaprezentowała klasa piąta. Opiekunem tej grupy była p. Agnieszka Hausman. W kolejnej części spotkania uczniowi prezentowali dla swoich kochanych mam wiersze oraz piosenki. Oddział przedszkolny pod kierunkiem p. Marty Nowakowskiej wystąpił z przedstawieniem pod hasłem ,, Za co kocham swoją mamę". Przygotowano także prezentację mulltimedialną , w której  zobaczyliśmy ciekawe wydarzenia z życia przedszkolaków. Z klas I-III każde dziecko powiedziało wierszyk oraz wspólnie zaśpiewano piosenki. Uczniów w/w grupy przygotowały p. Monika Jastrzębowska oraz p. Małgorzata Curyło. Scenki z pewną dozą humoru przedstawili uczniowie klas IV- VI.  Na zakończenie dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane upominki oraz złożyły życzenia.   

zobacz zdjęcia

red. M. Curyło

Przeciw agresji i przemocy

                      Realizowany program profilaktyczny „Przeciw agresji i przemocy” przez uczniów uświadomił im o zagrożeniach płynących z przemocy i agresji oraz szkody wynikającej z tego problemu w ich otoczeniu.

Poprzez te działania uczniowie poznawali sposoby prawidłowego wspierania się, reagowania na te nieprawidłowości, poznawali propozycje minimalizacji ich poprzez różne formy spędzania czasu wolnego.

                   Na godzinach wychowawczych nauczyciele przeprowadzili z uczniami pogadanki (scenki) nt. agresji i przemocy, otrzymali ulotki informacyjne. Uczniowie poznawali różne formy agresji, przemocy jak: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, słowna, wyłudzanie, wandalizm, szantaż, zastraszanie. W celu wyeliminowania tego typu zagrożeń uczniowie wspólnie z wychowawcami opracowali klasowy kodeks zawierający zasady działania przeciw przemocy, który wisi w każdej klasie w celu przestrzegania i  realizowania.

Uczniowie również wspólnie z wychowawcą opracowali zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią. Następnie spośród swojego grona wytypowali kandydata na „Mistrza Kultury”, który przestrzega zasad wymienionych i cieszy się szacunkiem koleżanek, jest wzorem do naśladowania.

Jednym z elementów programu było przygotowania przez uczniów hasła  nt. agresji i przemocy, który realizowano w formie konkursu. Uczniowie mogli wcześniej z rodzicami przygotować ciekawe hasło lub podczas zajęć. Uczniowie przygotowali ogromna ilość różnych haseł, rysunków, komiksów.

Na zakończenia wszystkich podjętych działań nastąpiło podsumowanie. Powołano Komisję spośród nauczycieli w celu wyboru hasła. Uczniowie klas I-III i IV-VI przygotowali bardzo dużo ciekawych haseł dotyczących agresji, przemocy i przeciwdziałaniu jej. Był bardzo trudny wybór, aby wybrać tylko 3 hasła nagrodzone, dlatego zaproszono do udziału w wyborze Radę Rodziców, którą reprezentowała p. E. Zakrzewska.

Po wspólnych uzgodnieniach Rada Rodziców ufundowała jeszcze 9 dodatkowych nagród i postanowiono przyznać nagrody w dwóch kategoriach: kl. I-III i IV-VI.


Nagrodzeni kl. I-III:

Kl. I Maja Wierzbicka, Mateusz Jastrzębowski,

Kl. II Aleksandra Wasiłowska, Karol Orłowksi,

Kl. III Kacper Jastrzębowski, Kacper Wydurski.

Nagrodzeni w kl. IV-VI:

         Kl. IV Amelia Kujawa, Oliwia Sieradzka, Szymon zakrzewski,

         Kl. V Kinga Kołakowska, Kacper Tyl,

         Kl. VI Julia Klimek.

Na forum szkoły przedstawiono również wszystkich wybranych w klasach „Mistrzów Kultury”. Każdy wybrany uczeń otrzymał medal- identyfikator z tytułem nadania „Mistrz Kultury Klasy ….”

Kl. I Maja Wierzbicka,

Kl. II Paweł Orkwiszewski,

Kl. III Dominik Pawłowski,

Kl. IV Gabriela Kocot,

Kl. V Julia Jaszczerska.

         Na zakończenie na boisku szkolnym uczniowie ustawieni w kręgu otrzymali ( z braku odpowiedniej ilości tylko niektórzy, nieliczni uczniowie) niebieskie balony, na znak protestu przeciwko przemocy.

 

zobacz zdjęcia

Koordynatorzy szkolnego programu:

M. Jastrzębowska kl. I-III

M. Wiśniewska kl. IV-VI

 

 


 

 

Jak to onegdaj bywało...

                 Wywiad przeprowadził Dominik Brzeziński ze swoją babcią Bożenką z Mławy o zabawach i grach jej dzieciństwa. Dowiecie się na czym polegała gra w państwa, ale odradzamy grę w pikuty. Miłej lektury!

 

Dominik: Hej babciu! masz chwilę? Chciałbym ci zadać kilka pytań.

Babcia: Oczywiście, bardzo chętnie opowiem.

Dominik: W jakie gry i zabawy bawiłaś się, kiedy chodziłaś do szkoły?

Babcia:Wiesz Dominiku, było wiele zabaw. Najchętniej grałam w odbijanie piłki o ścianę głową. Nazywaliśmy tę grę "główki". Potrafiłam odbić piłkę sto razy. Graliśmy też w gumę, chłopka i państwa. A i jeszcze były pikuty.

Dominik: Babcia, ale śmieszne te nazwy. A jaka była Twoja ulubiona gra?

Babia: Lubiłam grać w państwa. Wywoływało się, np.: Anglię i rzucało patykiem. Anglia musiała złapać patyk i rzucić w najbliżej stojącą osobę, później zakreślało się patykiem terytorium innego państwa.

Dominik: Babciu, a w co grali chłopcy, a w co dziewczynki?

Babcia: Chłopcy i dziewczynki bawili się w to samo. No może chłopcy częściej grali w szczypiorniaka, to taka piłka ręczna.

Dominik: A w co bawiłaś się w domu?

Babcia: W domu najczęściej grałam w kamyki. Do tej gry musiały być co najmniej dwie osoby.

Dominik: Babciu, na początku wspomniałaś coś o pikutach. Na czym polegała ta gra?

Babcia: Oj wnuczku, to gra z wykorzystaniem noża. Należało wbijać nóż w ziemię, np.: oprzeć ostrze noża na nodze i jednym ruchem sprawić, aby wbił się w ziemię.

Dominik: Babciu, ta gra w pikuty bardzo mi się podoba. Dziękuję Ci za rozmowę.

Babcia: Bardzo proszę!

Gra w klasy numeryczna

Polecamy zgłębiać zasady gier, które możemy wykorzystać na podwórku na świeżym powietrzu.

red. admin

Rzymianie kontra Celtowie

zobacz zdjęcia

                  W dniu 4 maja 2016 r. uczniowie szkoły uczestniczyli w Żywej Lekcji Historii pt. "Rzymianie kontra Celtowie". Był to spektakl historyczny o charakterze edukacyjnym przybliżający najważniejsze wydarzenia z okresu starożytnego Rzymu, a także kultury Rzymian oraz Celtów. Uczniowie zobaczyli walki legionistów rzymskich, brali udział w krótkich scenkach historycznych, mogli przymierzać zbroje rzymskie - hełmy rzymskie i galijskie, tarcze, miecze, pilum oraz stroje. Uczestniczyli w konkursach z nagrodami - zwycięzcy otrzymywali Denary Juliusza Cezara wybijane na miejscu w mennicy Cezara.

red. A. Bryska

Witam Cię kartek szelestem

           

                       

                      28 kwietnia 2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wieczfni Kościelnej "Witam Cię kartek szelestem". W kategorii I (klasy 0-I) wyróżnienie zdobyła Maja Wierzbicka, a w kategorii II (klasy II-III) 2. miejsce zdobyła Emilia Prześlakiewicz, zaś wyróżnienie Nikola Meredyk. Ogólnie do konkursu przystąpiło 36 uczniów.

Wśród recytowanych utworów dominowały wiersze m.in. Jana Brzechwy , Juliana Tuwima i  Hanny NIewiadomskiej.

Naszą szkołę reprezentowali 

1. Maja Wierzbicka - klasa I

2. Amalia Nowakowska - klasa I

3. Kacper Jaszczerski - klasa I

4. Julia Zawierucha - klasa I

5. Kinga Chmielewska - klasa I

6. Nikola Meredyk - klasa II

7. Emilia Prześlakiewicz - klasa III

8. Nikola Brzezińska - klasa III .

 

 red. M. Curyło

Oglądamy spektakle

          iTeatr dla szkół gości u nas od września 2015 roku. Dzięki udziałowi w programie uczniowie mogą oglądać spektakle, które są bezpośrednią transmisją ze spektakli na żywo z teatrów z Polski.

Od tej pory mogliśmy obejrzeć:

„O krasnoludkach i sierotce Marysi”, Teatr im. J. Osterwy - 23.09.2015

„Świat Garmanna”, Teatr BAJ w Warszawie - 08.10.2015

„Historia Śnieżki” z Teatru Maska w Rzeszowie - 23.11.2015

„Super Piotruś Pan”, Teatr „Kubuś” z Kiel - 21.01.2016

„Dookoła karuzeli, czyli dziecko potrafi”, Teatr Muzyczny w Poznaniu - 04.02.2016

„O Kasi, co gąski zgubiła”, Teatr Groteska w Krakowie - 18.03.2016

„Baśń o zaklętym kaczorze” z Teatru Andersena w Lublinie - 27.04.2016

red.admin

Dzień Ziemi w naszej szkole

 

zobacz zdjęcia

                W związku z obchodami "Dnia ziemi" w dniu 22.04.2016 r. uczniowie szkoły kl. VI uczestniczyli w międzynarodowej inicjatywie, w której biorą udział Lasy Państwowe pt. "100 milionów drzew do 2017 roku". Celem akcji jest sadzenie drzew przez dzieci

i młodzież wolontariuszy. W ramach tek akcji wspólnie z mławskimi szkołami dzieci i młodzież posadziła leśne drzewka w "Lesie Mławskim". Sadzenie drzew ma szczególne przesłanie - pomaga uwrażliwić społeczeństwo na dbałość o środowisko naturalne, które jest naszym wspólnym dobrem.

                 Nawiązując do ochrony środowiska uczniowie kl. IV przygotowali krótką inscenizację nawiązującą do ekologicznego zachowania, do szanowania i dbania o zieleń na naszej Ziemi.

red. M. Wiśniewska

Uczniowie naszej szkoły sadzili drzewka

 

 „100 milionów drzew do 2017 roku”

zobacz zdjęcia

admin

Podsumowanie konkursu

 

zobacz zdjęcia

       

              W dniu 8 kwietnia 2016 r. na uroczystym apelu dokonano podsumowania szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów kl. I-VI i oddziału "0" - "Patron Szkoły - Król Władysław Łokietek". Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna. Wpłynęło 35 prac.

Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce w kategorii "0" - I

1.Wiktoria Zakrzewska i oddział przedszkolny,

2.Mateusz Jastrzębowski - kl. I,

3.Julia Zawierucha - kl. I.

Klasy II-III

I miejsce - Nikola Brzezińska - kl. III,

II miejsce -Jakub Furmaniak - kl. II,

               Karol Orłowski - kl. II,

               Kacper Jastrzębowski - kl. III.

wyróżnienie - Ilona Sznajderowicz - kl. III,

                   Sebastian Narulski  - kl. II,

                   Aleksandra Wasiłowska - kl. II.

Klasy IV-VI

I miejsce - Szymon Zakrzewski - kl. IV,

               Wiktoria Tyl - kl. V.

Zwycięzcy otrzymali z rak p. dyrektor Doroty Skrobińskiej dyplomy oraz nagrody książkowe zakupione przez Radę Rodziców, reprezentowaną przez p. Ewę Zakrzewską.

         Gratulujemy sukcesów. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział. Organizator - Anna Bryska.

red. Anna Bryska

Wycieczka do Warszawy

 

zobacz zdjęcia

Relacja z profilaktycznych ferii w naszej szkole

 

                                                               Spotkanie ze specjalistą ds. profilaktyki p. Zofią Bielską.

               W dniach 1-5.02.2016 w naszej szkole obyły się ferie zimowe pod hasłem „ Żyj zdrowo i sportowo”. Uczestniczyło w zajęciach 29 uczniów. Celem zajęć było podejmowanie przez szkołę działan profilaktycznych- wychowawczych a w szczególności :

- promocja zdrowego stylu życia

-profilaktyka chorób i nałogów/ papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze/

-uświadomienie uczniom zasad podziału produktów na zdrowe

-rozwijanie i kształtowanie umiejętności ruchowych w różnych formach aktywności fizycznej

Uczniowie mieli możliwość spotkania z pracownikiem SANEPID-u  w Mławie z p. Zofią Bielską, która  przybliżyła uczniom prawidłowe zasady żywienia, mogli obejrzeć  film dot. nawyków żywieniowych oraz negatywnego wpływu na zdrowie wszelkich używek.

Następnie wspólnie wszyscy przygotowywali zdrowe, kolorowe kanapki. Wykonywali plakaty nt. zdrowia, używek, spędzania aktywnie czasu wolnego.

Uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach sportowych. Brały udział w turnieju w tenisie sportowym. Było wiele nagród. Uczniowie otrzymywali dodatkowo” zdrowe niespodzianki” soki ,owoce, jogurty.

 

red. Małgorzata Wiśniewska

 

 

                                                                                 Robimy kolorowe i zdrowe kanapki.

                                                                                                        

 

                                                                  Zabawy sportowe.

 

 

 

                                                                          Zajęcia o szkodliwości palenia tytoniu.

 

                             Międzyszkolne rozgrywki sportowe w tenisa. SP Uniszki Zawadzkie vs. SP Wyszyny Kościelne.

 

               

                          Podsumowanie ferii 2016. Otrzymaliśmy zasłużone dyplomy i nagrody. Dziękujemy koordynatorom p. Małgorzacie Wiśniewskiej i p. Monice Jastrzębowskiej.

zobacz zdjęcia

 

Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka

zobacz zdjęcia

 

          W dniu 22 stycznia 2016 r. odbyła się uroczystość środowiskowa z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie szkoły ugościli godnie swoich dziadków, którzy wzruszali się, słuchając wierszy i piosenek w wykonaniu wnuków z punktu przedszkolnego, oddziału "0" i klas. IV-VI.

           Przed wręczeniem własnoręcznie wykonanych upominków uczennice kl. VI przedstawiły zabawną scenkę, w której babcie przechwalały się swymi pociechami. W nagrodę dzieci obdarowane zostały cukierkami, następnie rozpoczęto wspólną zabawę przy skocznych i melodyjnych utworach.

Uroczystość szkolną z tej okazji przygotowały nauczycielki: M. Nowakowska, M. Gumienna i M. Wiśniewska.

red. M. Gumienna

Szkolne spotkanie opłatkowe

 

 

             

           Spotkanie opłatkowe odbyło się 17 grudnia 2015 r. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele, rodzice i ks. proboszcz Sławomir Krasiński. Na spotkaniu rozstrzygnięto konkurs na "Najładniejszą ozdobę choinkową". Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa

-Bartłomiej Kaszuba,

-Wiktoria Zakrzewska,

-Kacper Jastrzębowski.

II kategoria wiekowa

-Amelia Kujawa,

-Anna Rogowska,

-Patryk Wasiłowski.

Nagrody ufundowały rada rodziców i samorząd uczniowski.

Za przygotowanie uroczystości dziękujemy pani katechetce Małgorzacie Gogolewskiej.

zobacz zdjęcia

red. admin

Nasza hodowla fasoli

           Uczniowie kl. IV na lekcjach przyrody wyhodowali piękną fasolę. Każdy przygotował słoik z wodą, gazą, na której rozłożył 3-4 ziarenka fasoli. Uczniowie pielęgnowali i obserwowali poszczególne fazy wzrostu fasoli. Wyrosły tak piękne okazy.

red. M. Wiśniewska

STOP PALENIU

            W ramach działań profilaktycznych o charakterze ogólnoszkolnym DZIEŃ BEZ PAPIEROSA, uczniowie klasy IV przygotowali inscenizację dotyczącą negatywnych skutków i szkodliwości palenia papierosów pt. "Stop paleniu". Scenki te miały na celu przybliżenie i uświadomienie uczniom jak zły wpływ na rozwój młodego organizmu wywiera palenie papierosów oraz konsekwencje ekonomiczne i zdrowotne u dorosłego człowieka.

red. M. Wiśniewska

Święto Niepodległości

 

W dniu 10 listopada uczniowie klasy VI pod opieką wychowawcy przygotowali uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Przybliżono wydarzenia historyczne poprzedzające pamiętną datę 11 listopada 1918 roku. Nie zabrakło też pieśni patriotycznych takich jak "Rota" czy "Marsz Pierwszej Brygady". Dziękujemy Tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

 

red. M. Zasina

Spotkanie z pisarzem Andrzejem Markiem Grabowskim

zobacz zdjęcia

 

            6 listopada gościliśmy Andrzeja Marka Grabowskiego, niezapomnianego Pana Tik-Taka, twórcę dziś kultowych postaci Kulfona i Pana Profesora Ciekawskiego. Pan Andrzej w latach 80. i 90. tworzył niezapomniane programy telewizyjne dla dzieci. W naszej szkole pisarz promował swoje książki dla dzieci i dorosłych. Mogliśmy posłuchać we fragmentach, najnowszej pozycji w dorobku pana Andrzeja, powieści pt.  "Instrukcja obsługi pieska Jacósia" (pisownia oryginalna), dla starszych czytelników pisarz zaprezentował wspomnienia matki związane z wydarzeniami wojennymi widzianymi oczyma dziecka "Wojna na Pięknym Brzegu". Na koniec spotkania pan Andrzej rozdawał autografy, pisał dedykacje w swoich książkach, pozował do pamiątkowych zdjęć.  Spotkanie z pisarzem przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Starszym uczestnikom zakręciła się łza w oku na wspomnienie lat dzieciństwa.

red. admin

Spotkanie z leśniczym Sebastianem Bielcem

 

                      3 listopada 2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z leśnikiem - Panem Sebastianem Bielcem. 
Uczniowie klas O - VI obejrzeli film dydaktyczny na temat - Co to znaczy, że drewno jest produktem ekologicznym oraz jak można wykorzystać drewno do wykonania różnych przedmiotów ? Po wspólnej dyskusji, dotyczącej materiału filmowego, prowadzący przedstawił  sposoby dokarmiania zwierząt leśnych w czasie zimy. Uczniowie zadawali szczegółowe pytania, np.: co najbardziej lubią jeść sarny, jeże, jelenie itp.Zaskoczeniem była informacja,że dzięcioł zielony lubi zjadać mrówki - potrafi nawet rozrzucić całe mrowisko. Na zakończenie przekazano pokarm dla zwierząt leśnych. Tę dużą ilość kasztanów i żołędzi zgromadziły dzieci przy pomocy rodziców i nauczycieli.

W/w forma spotkania stanowiła bardzo cenną lekcję przyrody.

red. M. Curyło

XI Kampania Białych Serc

zobacz zdjęcia

          

             W tym roku Kampania Białych Serc pod hasłem „S.O.S. DLA MŁODZIEŻY” trwała do 27 października 2015 r. W szkole uczestniczyliśmy w zajęciach zorganizowanych z udziałem p. Zofii Bielskiej, pracownika mławskiej stacji sanitarnej. Spotkanie poświęcone było szkodliwości używania dopalaczy. Wykonywaliśmy białe serca i szliśmy w marszu na znak protestu.

red. admin


 

Ślubowanie kl. I

zobacz zdjęcia

 

          21 października 2015 r. odbyła się uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 0 - VI , nauczyciele oraz rodzice. Na początku zaśpiewano hymn państwowy, a nastepnie wystapili uczniowie klasy I wspólnie z kolegami i koleżankami klasy II i III wykonując część artystyczną. Główni bohaterowie uroczystości - pierwszaki wykazali się wiedzą na temat Polski ,prawidłowo  odpowiadając na pytania. Doskonale wiedzą , jak należy bezpiecznie przejść przez jezdnię, do kogo należy zgłosić swój  problem.Znają zasady prawidłowych relacji koleżeńskich ,wiedzą , że należy dbać o porządek. Egzamin sprawnościowy nie stanowił wiekszych kłopotów. Uczniowie doskonale poradzili sobie przechodząc po linie z woreczkiem na głowie. Równie dobrze wypadli podskakując na jednej nodze.

Kolejna część spotkania to złożenie przysięgi, a następnie pasowanie każdego ucznia przez Panią dyrektor i złożenie życzeń i upominków od wychowawcy, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz uczniów klasy II i III.

Podsumowaniem wydarzenia było spotkanie klasowe , w czasie którego dzielono się wrażeniami. Rodzice przygotowali wspólny słodki poczęstunek . Dzień zakończył się w miłej i ciepłej atmosferze.  

   red. M. Curyło

Podsumowanie konkursu „Leśne żuki”

 

          Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XII Edycji konkursu przyrodniczego Ekoobrazy pt „Leśne żuki”, którego organizatorami byli: Nadleśnictwo Dwukoły i Polski Klub Ekologiczny.

Uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród w leśniczówce w Krajewie. Na początku została przedstawiona prezentacja dotycząca żuka leśnego.

Żuk leśny, jest to owad z rzędu chrząszczy, należący do rodziny żukowatych.  Osiąga   10 -20mm długości. Bardzo pospolity i pożyteczny owad naszych lasów. Można go nazwać żukiem – sprzątaczem. Wszędzie gdzie są odchody pojawiają się gromadnie żuki leśne i oczyszczają powierzchnię gleby.

W procesach glebotwórczych żuki odgrywają podobną rolę, jak dżdżownice. Znaczenie tego chrząszcza dla lasu jest naprawdę ogromne. Sprzątanie lasu, użyźnianie i napowietrzanie gleby, wszystko to, co sprawia, że las może prawidłowo funkcjonować jest zasługą tych małych, pozornie nic nie znaczących owadów. Setki chrząszczy, giną niestety pod kołami samochodów. Zagrożeniem dla nich są pozostawione w lesie śmieci, a zwłaszcza butelki, w których resztki napoi, działają na żuki, jak magnes zwabiający je do środka i stający się dla nich pułapką z której nie mogą się wydostać.

Podczas rozdania nagród nie zabrakło atrakcji: można było obejrzeć wykonane prace dzieci a następnie odbyło się wspólne ognisko.

 

 

Laureatami konkursu zostali:

Gabriela Cicha – odział „0” – I miejsce

Michał Furmaniak – klasa „I” – miejsce III

Kacper Jastrzębowski – klasa „III”- wyróżnienie

Podziękowanie za udział dostali:

Mateusz Jastrzębowski – klasa „I”

Ilona Sznajderowicz klasa „III”

Nikola Prześlakiewicz – klasa „VI”

Patrycja Sznajderowicz – klasa „VI”

 

red. Marta Nowakowska

Dzień Papieża Jana Pawła II

 

            15 października 2015 r. odbyła się szkolna uroczystość upamiętniająca osobę wielkiego Papieża Polaka - Jana Pawła II. Tegoroczny Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem: "Jan Paweł II - Patron Rodziny". Ojciec Św. w "Liście" skierowanym do rodziców podkreślił, iż każdy z nas "... rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. Rodzina stanowi ośrodek kultury życia."

             W krótkim programie artystycznym udział wzięli wszyscy uczniowie. Apel obejrzało: Grono Pedagogiczne, ksiądz Proboszcz Sławomir Krasiński oraz Rodzice. Część artystyczną przygotowała i prowadziła katechetka - Małgorzata Gogolewska.

red. M. Gogolewska

Internetowy teatr dla szkół

          

         Uczniowie naszej szkoły oglądali za pośrednictwem Internetu spektakl zatytułowany "Świat Garmanna" emitowany bezpośrednio z Teatru "Baj Warszawski". Tym samym z dniem 8 października przystąpiliśmy do projektu TVP. Spektakl przedstawia świat widziany oczami chłopca o imieniu Garmann – jego niepokoje i radości, przyjaźnie i antypatie. Hole, a za nim twórcy spektaklu, próbują dowieść, że trudne pytania o lęk, przemijanie, o przyjaźń i miłość nie są zarezerwowane tylko dla dorosłych.

red. admin

Dzień Chłopaka w kręgielni

       

            Wyjazd w dniu 29 września 2015 r. zorganizowano z okazji Dnia Chłopaka. W wycieczce brało udział 38 uczniów. Uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach ruchowych oraz turnieju, który rozegrano w 4 grupach. Zwycięzcą został Szymon Zakrzewski z kl. IV i otrzymał statuetkę.

red. M. Gumienna

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

25 września odbyły się obchody V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Komisja egzaminacyjna w składzie: Julia Klimek, Nikola Sandra Prześlakiewicz oraz Patryk Wasiłowski sprawdziła stopień znajomości tabliczki mnożenia wśród uczniów. Każdy losował zestaw pytań i udzielał odpowiedzi pisemnie w ciągu 3 minut. Większość egzaminowanych uzyskała tytuł eksperta tabliczki mnożenia. Nad przebiegiem akcji czuwał koordynator szkolny, p. Monika Zasina - nauczyciel matematyki. Zwycięzcom gratulujemy! Pozostałych uczniów zachęcamy do dalszego treningu tabliczki mnożenia!

red.admin.

Sprzątanie świata

Uczniowie naszej szkoły 23 września, jak co roku brali udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata". Dzieci wraz z nauczycielami i wychowawcami zrobili porządki wokół szkoły. Dzięki akcji wzrasta świadomość ekologiczna uczniów oraz potrzeba dbania o środowisko.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

      1 września 2015 roku o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Przedstawienie z tej okazji  przygotowali uczniowie naszej szkoły wraz z panią Moniką Rudzińską. W naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016 w siedmiu oddziałach naukę rozpoczęło 85 dzieci. Szczególnie witamy najmłodszych, którzy dopiero po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły. Edukacją naszych uczniów zajmować się będzie 12 nauczycieli. Administracja i pracownicy obsługi dołożą wszelkich starań, aby organizacja edukacji odbywała się bez zakłóceń. Nad całością czuwa pani Dyrektor Dorota Skrobińska, która uroczyście otworzyła rok szkolny 2015/2016,  a następnie wszyscy rozeszli się do klas, by spotkać się z wychowawcami.

    Gratulujemy Karolowi Tylowi uczniowi I klasy Gimnazjum w Wieczfni Kościelnej nagrody w konkursie "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

red. admin

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )